การยึดอายุการเก็บรักษาคุณภาพนมพาสเจอร์ไรส์โดยใช้เครื่องชีลฝาฟอยล์ (Induction Cap Sealing)

เรามาดูกันว่าเครื่องชีลฝาฟอยล์ จะช่วยอย่างไรในการยึดอายุการเก็บรักษาคุณภาพนม ถ้าเราจะพูดถึงการยึดอายุคุณภาพของนม คงหนี้ไม่พ้นการยึดอายุคุณภาพแบบพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นวิธีการอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตนม โดยมีวิธีการอยู่ 2 วิธีคือ

1.วิธีใช้ความร้อนต่ำ เวลานาน (LTLT : Low Temperature - Long Time) วิธีนี้ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 62.8 - 65.6 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เมื่อผ่านความร้อนโดยใช้เวลาตามที่กำหนดแล้ว ต้องเก็บอาหารไว้ในที่เย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 7.2 องศาเซลเซียส
2.วิธีใช้ความร้อนสูง - เวลาสั้น (HTST : High Temperature - Short Time) แต่ในที่นี้เราจะมาพูดถึงกระบวนผลิตนมแบบ วิธีที่ 2 คือการใช้ความร้อนสูง แต่ใช้เวลาน้อยโดยใช้อุณหภูมิ 71.1 องศาเซลเซียสคงไว้เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากนั้น นมที่ผ่านความร้อนจะไปสู่กระบวนบรรจุลงขวด และผ่านกระบวนปิดฝา โดยก่อนถึงกระบวนการปิดฝา เราจะใช้เครื่องชีลฝาฟอยล์ (Induction cap sealing) ช่วยในซึลปิดก่อนเปิดรับประทาน เพื่อป้องการรั่วซึม  การปนเปื้อนของนม  และยึดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้นานยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวน้ำอ้อย จตุมิตร (น้ำอ้อย)

Namaoi@ptasia.biz

OVER 20 YEARS EXPERIENCE
POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Flickr
  • Pinterest

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8542

+66 81 684 8402

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.