top of page

การยึดอายุการเก็บรักษาคุณภาพนมพาสเจอร์ไรส์โดยใช้เครื่องชีลฝาฟอยล์ (Induction Cap Sealing)

เรามาดูกันว่าเครื่องชีลฝาฟอยล์ จะช่วยอย่างไรในการยึดอายุการเก็บรักษาคุณภาพนม ถ้าเราจะพูดถึงการยึดอายุคุณภาพของนม คงหนี้ไม่พ้นการยึดอายุคุณภาพแบบพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นวิธีการอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตนม โดยมีวิธีการอยู่ 2 วิธีคือ

1.วิธีใช้ความร้อนต่ำ เวลานาน (LTLT : Low Temperature - Long Time) วิธีนี้ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 62.8 - 65.6 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เมื่อผ่านความร้อนโดยใช้เวลาตามที่กำหนดแล้ว ต้องเก็บอาหารไว้ในที่เย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 7.2 องศาเซลเซียส
2.วิธีใช้ความร้อนสูง - เวลาสั้น (HTST : High Temperature - Short Time) แต่ในที่นี้เราจะมาพูดถึงกระบวนผลิตนมแบบ วิธีที่ 2 คือการใช้ความร้อนสูง แต่ใช้เวลาน้อยโดยใช้อุณหภูมิ 71.1 องศาเซลเซียสคงไว้เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากนั้น นมที่ผ่านความร้อนจะไปสู่กระบวนบรรจุลงขวด และผ่านกระบวนปิดฝา โดยก่อนถึงกระบวนการปิดฝา เราจะใช้เครื่องชีลฝาฟอยล์ (Induction cap sealing) ช่วยในซึลปิดก่อนเปิดรับประทาน เพื่อป้องการรั่วซึม  การปนเปื้อนของนม  และยึดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้นานยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวน้ำอ้อย จตุมิตร (น้ำอ้อย)

Namaoi@ptasia.biz

Namaoi_Jatumit_photo.png
bottom of page