รู้หรือไม่อักษรย่อ MFG, EXP, BBF บนผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญต่อผู้บริโภคแค่ไหน?

เชื่อได้เลยว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยสังเกตุถึง ตัวอักษรย่อบนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอุปโภคบริโภคเลยแม้แต่น้อย  แต่ผู้บริโภคทราบหรือไม่ว่าตัวอักษรย่อเหล่านั้นมีความสำคัญมากต่อผู้บริโภค เพราะตัวอักษรย่อและตัวเลขเหล่านั้นเป็นตัวเลขที่บอกถึงวันหมดอายุ วันผลิต ว่าเราสามารถรับประทานหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นานเพียงใด ซึ่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงเป็นลักษณะตัวย่อไว้บนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ส่วนตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ MFG, EXP, BBF ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นั้นจะเป็นตัวย่อที่แสดงถึง วันผลิต วันหมดอายุ และวันที่ผู้บริโภคควรบริโภคก่อน โดยจะมีตัวย่อและความหมายดังนี้ MFG ย่อมาจาก Manufacturing Date หมายถึง วันที่ผลิต EXP ย่อมาจาก Expiry Date วันที่หมดอายุ และ BBF ย่อมาจาก Best Before End ควรบริโภคก่อนวันที่ (ควรบริโภคก่อน หมายความว่า เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ ซึ่งหลังจากวันที่กำหนดไว้ก็จะทำให้รสชาติและคุณภาพของอาหารเปลี่ยนแปลงไป แต่อาหารนั้นยังคงสามารถรับประทานได้อยู่ แต่จะไม่ได้ประโยชน์จากอาหารตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหาร)

ฉะนั้นการที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอุปโภคบริโภค เราควรดูตัวอักษรเหล่านี้ให้ดีก่อน ว่าทำการผลิตเมื่อไหร่ ควรบริโภคก่อนวันไหนหรือวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น และอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม คือ การเรียงวันที่ของแต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน เช่น วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน และ ปี/วัน/เดือน เป็นต้น

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวนพลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข (หยก)

Ployphilin@ptasia.biz

OVER 20 YEARS EXPERIENCE

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8452

+66 81 684 8402

POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.