top of page
Verifitext - Nestle Litoral 24.JPG

ระบบพิสูจน์อักษร

ระบบตรวจสอบการพิมพ์ : ตรวจสอบคุณภาพข้อความที่พิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์

รวจสอบการพิมพ์ /ตรวจสอบ-OCR/ OCV/ บาร์โค๊ด/ ดาต้าเมตริก – วิเคราะห์ตัวอักษร ใช้การจำลองภาพองค์ประกอบเพื่อการตรวจสอบชิ้นงานในไลน์ผลิตทั้ง 100%

การจำลองภาพองค์ประกอบเพื่อการตรวจสอบชิ้นงานในไลน์ผลิตทั้ง 100% เมื่อชิ้นงานมาถึงจุดตรวจสอบ ระบบจะถ่ายภาพบริเวณพื้นผิวที่พิมพ์ของชิ้นงานด้วยความละเอียดสูง แล้วจะทำการประมวลผลเพื่อเลือกหรือคัดออก เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ระบบพิสูจน์อักษรของ E2M ในกระบวนการผลิต ในส่วนของระบบการบรรจุที่มีความสำคัญ จะช่วยลดอัตราการผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด การคัดออกของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบร้อย เป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนดำเนินการ เพิ่มมาตรฐานคุณภาพ และให้ผลงานตรงตามความต้องการ ระบบตรวจสอบการพิมพ์ สามารถใช้กับไลน์ผลิตที่มีความเร็วสูง ใช้ตรวจสอบกับงานพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ

ระบบพิสูจน์อักษรตรวจสอบองค์ประกอบการพิมพ์

นวัตกรรมที่ทำให้ระบบพิสูจน์อักษรมีความโดดเด่นมากกว่าในท้องตลาดได้แก่

 • ตรวจสอบผลิตถัณฑ์ ได้ทั้งหมด 100%

 • ไม่สร้างริ้วรอยหรือทำลายผลิตภัณฑ์

 • ไม่มีการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์

 • อัตราการผิดพลาดเกือบ 0

 • ซอฟท์แวร์ใช้งานง่าย มีรูปแบบเข้าใจง่าย

 • กำหนดหรือตั้งค่าต่างๆได้ง่าย

 • สามารถปรับความละเอียดในการตรวจจับได้

 • ฝึกสอนพนักงานได้ง่าย

 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว

 • สามารถรีโมทเข้ามาควบคุมระบบได้จากระยะไกล

 • สามารถบันทึกผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อผิดพลาดได้ทั้งหมด

 • สามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญาณออกไปยังเครื่องจักรอื่นๆในไลน์การผลิตได้

เวอร์ชั่น / ตัวเลือก

 • ระบบพิสูจน์อักษรชุดเล็ก – ใช้กับ INKJET

 • ระบบพิสูจน์อักษรใหญ่ – รองรับ OCV-OCR

รูปแบบการพิมพ์ที่ตรวจอสอบได้

visionsystem-E2M-printing.jpg

 

 

 

 

 

ผู้เขียนและแปลบทความ

นายณัฐกร  สุนทรธานนท์

Nick@ptasia.biz

Nick_PTASIA.png
bottom of page