top of page
Soda-Can-Bottoms-kaocollin_ink.jpg

การแก้ไขปัญหาระบบการพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ สำหรับระบุวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ เลขรหัสและบาร์โค๊ต

 

ระบบพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ ผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ไม่ต้องมีองค์ความรู้มากหมายหรือไม่ต้องมีพื้นฐานช่าง ก็สามารถควบคุมหรือใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหากเทียบกับระบบพิมพ์อื่น โดยระบบพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer, TIJ) ใช้ตลับหมึกของ HP (Hewlett Packard) ซึ่งเมื่อใช้หมึกหมดแล้ว ตลับหมึกจะโยนทิ้งได้เลย

ซึ่งระบบพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตท์นี้ ไม่ต้องการการดูแลเครื่องพิมพ์เป็นประจำ มีเพียงบางครั้งเท่านั้นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนัก ซึ่งถือเป็นระบบพิมพ์ที่ดูแลน้อยที่สุดในเทคโนโลยีการพิมพ์ชนิดใช้หมึกพิมพ์ในปัจจุบัน โดยความสามารถของหมึกพิมพ์ในปัจจุบันเอง ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทำให้สามารถพิมพ์ได้ทุกพื้นผิวของวัสดุ ทั้งพื้นผิวดูดซึมและไม่ดูดซึม และสีของหมึกพิมพ์มีหลากหลายอีกเช่นกัน

ปัญหาเครื่องพิมพ์ทั่วไปและการแก้ไขปัญหา

ควรอ่านคำแนะนำในการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาจากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณทุกครั้งที่ทำได้ ปัญหาการพิมพ์ทั่วไปบางประการที่เกิดขึ้นเมื่อใช้เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม TIJ เกิดจากการที่ตลับหมึกพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. หัวพิมพ์อุดตัน เกิดจากน้ำหมึกอุดตันหัวพิมพ์ หรือไม่ฝุ่นเกาะบริเวณหัวพิมพ์

2. ปัญหาเรื่องความเร็วในการพิมพ์

3. ปัญหาเรื่องเซ็นต์เซอร์ตรวจจับผลิตภัณฑ์

4. ปัญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ์ต่ำกว่ามาตรฐาน

ในขณะที่การป้องกันดีกว่าการรักษา วิธีแก้ปัญหาทั่วไปและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด จะช่วยให้เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้เจ็ตท์พริ้นเตอร์หลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์และคุณภาพในการพิมพ์

 • คุณภาพการพิมพ์ต่ำ (Poor Print Quality) หมึกแห้งติดหรืออุดตันบริเวณหัวพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพการพิมพ์ต่ำ สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน ป้องกันโดยทำให้แน่ใจว่าคุณเช็ดบริเวณหัวพิมพ์ และมีการล้างหัวพิมพ์ [Purge] สม่ำเสมอ

 • ตลับหมึกและหมึกขัดข้อง – การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ์ในสภาวะที่ผู้ผลิตแนะนำ ช่วยลดโอกาสเกิดความล้มเหลวและยืดอายุการเก็บรักษา ทิ้งหมึกที่หมดอายุ มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงที่จะปล่อยให้หมึกเสื่อมสภาพในตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ หมึกจำนวนมากมีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 1 ปี หมึกตัวทำละลาย SIGMA สำหรับระบบ HP จาก Kao Collins เป็นข้อยกเว้น โดยมีอายุการเก็บรักษา 2 ปี

 • เวลาหยุดทำงานมากเกินไป – หมึกอาจแห้งบนหัวพิมพ์ TIJ หรือเรียกหมึกอุดตันหัวพิมพ์ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์การผลิต หรือการหยุดขบวนการผลิตนานๆ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวพิมพ์อุดตันได้ โดยเฉพาะหมึกพิมพ์ที่เป็นโซเว้นท์เบส เวลาในการอุดตันหัวพิมพ์ (decap time] ก็จะไวขึ้นกว่าหมึกชนิดเบสอื่นๆ ซึ่งสำหรับหมึก SIGMA ของ Kao Collins แล้วใช้เวลา 12 ชั่วโมง นานกว่าหมึกยี่ห้ออื่น

 • เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ตามคำสั่งพิมพ์ ในขณะที่เป็นไปได้ ตลับหมึกหัวพิมพ์ TIJ มีความน่าเชื่อถือสูง ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์เครื่องพิมพ์ว่ากำหนดค่าหรือติดตั้งถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เครื่องพิมพ์เริ่มพิมพ์ก่อนหรือหลังชิ้นงานผ่านเซ็นต์เซอร์ ตลับหมึกใหม่จากโรงานมีปัญหาน้อยมากเมื่อเทียบกับตลับหมึกเติม ซึ่ง Kao Collins ใช้ตลับหมึกใหม่จาก HP โดยตรง

 • ปัญญาความเร็วในการพิมพ์ บางครั้งความเร็วของเครื่องพิมพ์อาจทำให้การพิมพ์ผิดพลาด ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ความเร็วสายพานลำเลียงและการตั้งค่าความเร็วการพิมพ์ต้องตรงกันเพื่อดำเนินงานพิมพ์อย่างสมบูรณ์ หากการตั้งค่าทั้งสองนี้ไม่ตรงกัน จะส่งผลให้ภาพพิมพ์บิดเบี้ยวหรือจัดวางไม่ถูกต้อง ใช้เอ็นโค๊ตเดอร์ [Encoder] เพื่อควบคุมความเร็วของสายพานและการพิมพ์ให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้คุณภาพการพิมพ์และตำแหน่งการพิมพ์อย่างแม่นยำ

 • ค่าใช้จ่ายหมึกพิมพ์ – เครื่องพิมพ์ TIJ เป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ทั้งบาร์โค๊ต คิวอาร์โค๊ต ตัวเลข ตัวอักษร โลโก้ เครื่องหมายการค้า เวลาผลิตจริง เลขรหัส ซึ่งเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อชิ้นโดยการปรับลดค่าความละเอียดของการพิมพ์ลง (dpi)

 • หมึกจางหรือพ่นไม่ถึงวัสดุพิมพ์ – ระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับชิ้นงานควรห่างกัน 2 - 5 มิลลิเมตร สำหรับหัวพิมพ์ HP

​ปัญหาสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิและความชื้น ส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ รวมถึงหมึก และเครื่องพิมพ์ การคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงปัญหาในการผลิต

การทำงานในช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ
ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์และหมึกแนะนำให้ใช้อุปกรณ์การทำงานภายในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมักจะอยู่ระหว่าง 60°F ถึง 95°F (16°C ถึง 35°C)

 • เย็นเกินไป – หากอุณหภูมิเย็นเกินไป หมึก TIJ จะข้นหรือหนืด จะทำให้อุณหภูมิของหมึกพิมพ์ไม่ระเหย มีผลต่อคุณภาพการพิมพ์

 • ร้อนเกินไป – ในทางกลับกัน อุณหภูมิที่ร้อนกว่าจะทำให้หมึกบางลง ทำให้เกิดการพ่นมากเกินไปอย่างไม่น่าเชื่อถือ ความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้ตลับหมึกเสียหายได้

การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์

ไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่สมดุลระหว่างประจุลบและประจุบวก และเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในฤดูหนาว เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ

ระบบการพิมพ์ทางอุตสาหกรรมสร้างสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ การเคลื่อนที่ของวัสดุพิมพ์ผ่านหัวพิมพ์สามารถเพิ่มโอกาสที่ไฟฟ้าสถิตย์ได้

ไฟฟ้าสถิตที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหามากมายที่โดยทั่วไป แล้วจะช้าในการผลิตและรบกวนกระบวนการพิมพ์

ปัญหาการพิมพ์ที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต

 • ซอฟต์แวร์บกพร่องหรือล้มเหลว

 • ความเร็วในการทำงานช้าลง

 • ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

 • หน่วยความล้มเหลว

 • การจัดเรียงเม็ดหมึกไม่ดี

 • หัวพิพม์เสียหาย

 

โซลูชั่นสำหรับการลดการปล่อยไฟฟ้าสถิตให้น้อยที่สุด

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำปฏิกิริยาได้ไม่ดีต่อไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้าสถิตย์ยังสร้างสภาวะที่เป็นอันตรายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความไวไฟของหมึกพิมพ์หรือตัวทำละลายที่ใช้ คุณสามารถดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงของไฟฟ้าสถิตย์ในสภาพแวดล้อมการพิมพ์อิงค์เจ็ต

 • ใช้ขั้วต่อสายเคเบิลที่ได้รับอนุมัติ สายเคเบิลเหล่านี้หุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการรบกวน รวมถึงการอาร์คจากไฟฟ้าสถิตย์

 • กราวด์อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด

 • รักษาความชื้นสัมพัทธ์ 40-60% ด้วยระบบทำความชื้นแบบไม่เปียก ดูคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ของคุณ

 • เช็ดพื้นผิวชิ้นงานด้วยแอลกอฮอล์หรือสเปรย์สเปรย์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เพื่อลดไฟฟ้าสถิต

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นายกิตติกุล แตงเนียม

Kittikul@ptasia.biz

Oh_livechat_ptasia_2020.png
bottom of page