เครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์คืออะไร

What is Thermal Transfer Overprinter (TTO)?

เครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์ เป็นการพิมพ์ระบบดิจิตอล ที่อาศัยความร้อนจากหัวพิมพ์ (Thermal Transfer Printhead) ส่งผ่านไปที่ผ้าหมึก (thermal ribbon) ขณะเวลานั้นผ้าหมึกจะสัมผัสกับพื้นผิวของชิ้นงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีการสร้างภาพที่ความละเอียดสูง (300 dpi) บริเวณใต้หัวพิมพ์ที่ถูกเคลือบด้วยเซรามิคส์ แว็กหรือเรซิ่นที่เคลือบบนชั้นของผ้าหมึก จะหลอมละลายเฉพาะส่วน (ส่วนเล็กๆ) หัวพิมพ์ก้อจะถูกสั่งให้ทำการกดผ้าหมึกไปสัมผัสกับชิ้นงาน แรงของการกดหัวพิมพ์มีผลต่อ คุณภาพและความคมชัดของการพิมพ์ด้วย ผ้าหมึกที่หลอมละลายนั้นจะมีส่วนผสมหลักเป็นแว็ก และเรซิ่น หรือ แว็กผสมเรซิ่น

เครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์พริ้นเตอร์ มี 2 ระบบหลักๆ คือ ระบบพิมพ์แบบต่อเนื่อง (Continuous Printing) และระบบหยุดแล้วพิมพ์ (Intermittent Printing) โดยพิมพ์ได้รวดเร็วและมีความละเอียดสูง ความสามารถของการพิมพ์ พิมพ์ได้ทั้งวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ Batch Number/Lot Number บาร์โค๊ตชนิดต่างๆ โลโก้ เครื่องหมายการค้า และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

พื้นที่การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์ ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวพิมพ์ และระบบการพิมพ์ แต่สำหรับหัวพิมพ์แล้ว ปัจจุบันมี 3 ขนาดให้เลือกใช้คือ 32 มิลลิเมตร 53 มิลลิเมตร และ 128 มิลลิเมตร


เครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์ ถูกนำมาใช้พิมพ์บนฉลาก/สติกเกอร์ ถุงหรือฟิล์มบรรจุภัณฑ์มากขึ้น อันเนื่องมาจาก พิมพ์ได้ส่วยงาม คมชัด ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของบรรทัดการพิมพ์ พิมพ์บาร์โค๊ต และเครื่องหมายการค้าได้ หมึกไม่มีกลิ่น ผ้าหมึกมีหลากสีให้เลือก โดยเครื่องพิมพ์ถูกนำมาทดแทนระบบฮ็ฮตอิ้งโรล และระบบฮ็อตฟอล์ยพริ้นเตอร์

Thermal transfer labels require a ribbon when printing. Both the labels and the ribbon feed through the printer and the printer applies heat to the ribbon to transfer the wax and resin onto the label (hence the term thermal transfer). The printer uses the ribbon similarly to the way an inkjet printer would use ink to print on paper, but with heated wax and resin replacing the ink. Ribbons are available in colors other than black, so you can have multicolored printing with thermal transfer. The resulting label is fairly scratch-resistant, can be detailed, and can last a long time. View our thermal transfer label selection.

In thermal transfer printers, the thermal transfer process occurs not on the substrate, but on the ribbon. As the ribbon and substrate come into contact with the print head, heat from the print head melts the ink in the ribbon and releases (transfers) the ink directly onto the substrate. Ink used in the thermal transfer process is generally composed of wax, resin, or a wax/resin compound, according to the requirements of the project. Wax ribbons are less expensive and less durable, and are more suitable for short-term projects; resin ribbons are premium quality transfer agents, and are optimal for long-term, highly durable printing needs.

 

Typical thermal transfer overprinting applications include snack foods, confectionery, and bakery products, frozen and refrigerated foods (meat & poultry, dairy, bagged fruits & vegetables), cosmetics, pharmaceuticals, nutraceuticals, and other products packaged in flexible films.

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวธนาภรณ์ ไลธิตินาถกุล (ป้อ)

Thanaporn@ptasia.biz

0933699494

ptasia coding marking seaing labeling packing