เทคโนโลยีการพิมพ์บนไข่ และบรรจุภัณฑ์

Printing Technology on Eggs and Egg Boxes

"ไข่ไก่" อาหารยอดฮิตของผู้บริโภค โปรตีนคุณภาพที่หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง คุณค่าทางโภชนาการสูง นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู และยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อทุกเพศและทุกวัย ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตไข่ไก่สด ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ไข่ที่สะอาดและปลอดภัย และยังต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

นอกจากนี้ กระบวนการผลิตไข่ไก่ เป็นระบบอัตโนมัติ และนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การล้างไข่ไก่ การคัดไข่ไก่ การบรรจุ กระบวนการต่อไป คือ นำไข่ที่ผ่านเครื่องทดสอบรอยร้าวแล้ว ผ่านหลอดยูวี ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อซาโมเนลลา นำมาชั่งน้ำหนักตามเบอร์ไข่ เพื่อที่จะคัดแยกตามเบอร์ต่างๆ ตามประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรไข่ไก่ ของกรมปศุสัตว์ เมื่อนำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไปชั่งน้ำหนักแล้ว จะผ่านเครื่องตรวจสอบความผิดปกติ หรือ Abnormal Eggs Detector จะช่วยคัดฟองไข่ มีจุดเลือด หรือจุดเนื้อ เพื่อคัดออก และตรวจสอบไปถึงว่าในไข่แต่ละฟอง มีทั้งไข่ขาวและไข่แดง เพื่อคัดไข่ที่เน่าเสียออก ผ่านเครื่องพิมพ์ตัวอักษร บนฟองไข่ พิมพ์เลขล็อตผลิต อาทิเครื่องพิมพ์วันที่ Linx 8920 CIJ Inkjet หรือ HSAjet TIJ เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ

จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ บรรจุบนแพ็กแต่ละขนาดหรือเบอร์ เตรียมจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ซึ่งบนสลากสินค้าต้องมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ที่สำคัญมีวันผลิตและวันควรบริโภคก่อนอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภัย

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวธนาภรณ์ ไลธิตินาถกุล (ป้อ)

Thanaporn@ptasia.biz

0933699494

ptasia coding marking seaing labeling packing