กระแสช่วยโลก ลดงดใช้หลอดพลาสติก

ประเทศไทยมีการใช้หลอดพลาสติกเป็นขยะเป็นอันดับสอง เป็นรองเพียงแค่ขวดพลาสติกเท่านั้น และปัญหาของสัตว์ทะเล ที่ตายเพราะการกินหลอดพลาสติกเข้าไป ยิ่งทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจ ปัญหาของหลอดพลาสติกมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง จึงได้เป็นที่มาของ “หลอดไม้ไผ่” อีกหนึ่งทางเลือกมาทดแทนหลอดพลาสติก ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ และสำหรับประเทศไทย การทำหลอดไม้ไผ่จำหน่าย ยังไม่แพร่หลายมากนัก เพราะยังไม่มีผู้ผลิตที่มีโนฮาวในการผลิตหลอดไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้พบผู้ผลิตหลอดไม้ไผ่ ที่ได้คิดค้นโนฮาวการผลิตหลอดไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐานในระดับส่งออก และยังจะได้ถ่ายทอดโนฮาวให้กับชาวบ้าน ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ ชาวบ้านชุมชน การสร้างแบรนด์สินค้า ตีแบรนด์โดยการใช้เครื่องยิงเลเซอร์มาร์คเริ่มได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถสรรค์สร้างรูปแบบตัวอักษร รูปภาพลงบนหลอดไม้ไผ่ได้อย่างสวยงาม ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น กลุ่มธุรกิจหาข้อมูลเพิ่มเติมเครื่องเลเซอร์ได้จาก www.ptasia-group.com

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวธนาภรณ์ ไลธิตินาถกุล (ป้อ)

Thanaporn@ptasia.biz

0933699494

OVER 20 YEARS EXPERIENCE
POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Flickr
  • Pinterest

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8542

+66 81 684 8402

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.