top of page

กระแสช่วยโลก ลดงดใช้หลอดพลาสติก

ประเทศไทยมีการใช้หลอดพลาสติกเป็นขยะเป็นอันดับสอง เป็นรองเพียงแค่ขวดพลาสติกเท่านั้น และปัญหาของสัตว์ทะเล ที่ตายเพราะการกินหลอดพลาสติกเข้าไป ยิ่งทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจ ปัญหาของหลอดพลาสติกมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง จึงได้เป็นที่มาของ “หลอดไม้ไผ่” อีกหนึ่งทางเลือกมาทดแทนหลอดพลาสติก ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ และสำหรับประเทศไทย การทำหลอดไม้ไผ่จำหน่าย ยังไม่แพร่หลายมากนัก เพราะยังไม่มีผู้ผลิตที่มีโนฮาวในการผลิตหลอดไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้พบผู้ผลิตหลอดไม้ไผ่ ที่ได้คิดค้นโนฮาวการผลิตหลอดไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐานในระดับส่งออก และยังจะได้ถ่ายทอดโนฮาวให้กับชาวบ้าน ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ ชาวบ้านชุมชน การสร้างแบรนด์สินค้า ตีแบรนด์โดยการใช้เครื่องยิงเลเซอร์มาร์คเริ่มได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถสรรค์สร้างรูปแบบตัวอักษร รูปภาพลงบนหลอดไม้ไผ่ได้อย่างสวยงาม ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น กลุ่มธุรกิจหาข้อมูลเพิ่มเติมเครื่องเลเซอร์ได้จาก www.ptasia-group.com

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวธนาภรณ์ ไลธิตินาถกุล (ป้อ)

Thanaporn@ptasia.biz

0933699494

ptasia coding marking seaing labeling packing
bottom of page