การพิมพ์วันที่วันหมดอายุ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และ ตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์

การระบุวันที่วันหมดอายุ ลงบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกสู่ท้องตลาด นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวบ่งชี้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงมาตรฐานของสินค้า ทำให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านั้น โดยเฉพาะยิ่งเป็นสินค้า อาหาร (food) หรือยา (Pharmaceuticals) ยิ่งจำเป็นต้องมีการพิมพ์วันที่วันหมดอายุ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในตัวสินค้า

             

วิธีการพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุนั้นทำกันอย่างไร การพิมพ์วันที่วันหมดอายุมีด้วยกันหลากหลายวิธี อาทิเช่น ตัวอย่างง่ายๆ คือการใช้สติ๊กเกอร์ติดบนบรรจุภัณฑ์ ที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นและคุ้นตาตามท้องตลาด แต่โอกาสที่สติ๊กเกอร์จะหลุดมีค่อนข้างสูง เนื่องจากการถูกจับ หรือสัมผัสถูกบ่อยๆ  หรือการโดนน้ำก็จะทำให้สติ๊กเกอร์เปื่อยยุ่ย จะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อสินค้าได้  การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ทางผู้ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องพิมพ์ ที่สามารถพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ได้เลย เพื่อลดปัญหาและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

ทาง พีที เอเซีย จึงนำเสนอเครื่องพิมพ์ LINX INK JET PRINTER (CIJ) ที่สามารถพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น กล่องอาหาร  กล่องยา ขวดน้ำ หลอดครีม  ซองฟรอย์ กล่องเคลือบมัน  เทคนิคง่าย ๆ จากการพิมพ์วันที่วันหมดอายุ บนสินค้าอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่สามารถเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย

ผู้เขียนบทความ

นางสาวพลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข (หยก)

Ployphilin@ptasia.biz

0944976181