ก่อนใช้ยาต้องสังเกตุวันที่ วันหมดอายุของยาให้ชัดเจน

ทำไมยามีสีแปลกๆ หรือกลิ่นแปลกๆ ต่างจากที่เคยทาน? หลายคนอาจเคยเจอปัญหาแบบนี้ ถึงแม้ว่ายาจะผ่านกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา และผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาอย่างเข้มงวดแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณภาพของยาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด เป็นยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลากให้ชัดเจน เพื่อแสดงว่ายาดังกล่าวมีคุณภาพมาตรฐาน ตามข้อกำหนดตลอดช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันสิ้นอายุของยา  ฉะนั้น ผู้บริโภคควรรู้พื้นฐานในการพิจารณา วันหมดอายุของยาและควรสังเกตยาหมดอายุ ยาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิต สามารถสังเกตได้จาก วันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ เช่น ที่แผงยา ซองยา เป็นต้น กรณีที่ระบุเฉพาะเดือนและปีที่หมดอายุ วันหมดอายุจะเป็นวันสุดท้ายของเดือน และยาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิต ที่มีการเปิดใช้แล้ว ควรสังเกตลักษณะของยาควบคู่ไปด้วย หากลักษณะทางกายภาพของยา (สี กลิ่น รส) เปลี่ยนแปลงไป ไม่ควรใช้ยานั้นต่อไป

โดยการที่กระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศให้ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดเป็นยาที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลากให้ชัดเจน จึงทำให้โรงงานผลิตยา จึงจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องการพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ ที่จะต้องระบุให้ชัดเจนตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ผลิตเอง และทั้งตัวผู้บริโภค

ทางพีที เอเซีย ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์  (HSA Thermal Ink Printer, TIJ) โดยสามารถพิมพ์ลงไปที่กล่องยา, ซองยา ,แผงยาหรือในหลุมยาทุกเม็ด  ที่สามารถตอบโจทย์การพิมพ์วันเดือนปีผลิต-วันหมดอายุ Lot.Number และบาร์โค๊ด

 

ลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ต้นทุนต่ำ พิมพ์ได้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของบรรรทัดการพิมพ์ ความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 2400 dpi หมึกพิมพ์มีสีให้เลือก ทั้งสีดำ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีขาว การดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องอาศัยช่างในการดูแลเครื่อง ไม่มีต้นทุนแอบแฝง และหมึกมีกลิ่นน้อยมาก

ผู้เขียนบทความ

นางสาวพลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข (หยก)

Ployphilin@ptasia.biz

0944976181