top of page

เครื่องติดสติกเกอร์บนบรรจุภัณฑ์พร้อมเครื่องพิมพ์วันผลิตวันหมดอายุ

ธุรกิจในปัจจุบัน เร่งเห็นถึงความล่าช้าในการระบบการผลิต หนี่งในกระบวนการผลิตที่ทำให้เสียเวลา และต้องใช้คนงานเยอะ คือการติดสติกเกอร์ บนบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งการปั๊มวันที่บนสติกเกอร์ ก่อนเอามาติดบนบรรจุภัณฑ์ ก็เสียเวลาเช่นกัน ทางผู้ผลิต จึงต้องหาทางแก้ไขทั้งในด้านแรงงาน และด้านเวลา เพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่ง การใช้แรงงานคนติดเกิดปัญหา ในเรื่องของความแม่นยำ ติดสติกเกอร์ไม่สม่ำเสมอ ทำให้เสียเวลาต้องนำผลิตภัณฑ์ กลับมาลอกและติดสติกเกอร์ใหม่ ในการลอกสติกเกอร์แล้วนำมาติดใหม่ โอกาสทำให้สติกเกอร์ขาด ก็ยิ่งจะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นอีก เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่ง

ทางเราจึงมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า โดยการเสนอเครื่องติดสติกเกอร์พร้อมพิมพ์ ในกระบวนการเดียว ที่สามารถทำได้ทั้งพิมพ์วันที่วันหมดอายุ และติดสติกเกอร์ ได้ในเวลาเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิต และมีความแม่นยำกว่าการใช้แรงงานคน โดยเครื่องติดสติกเกอร์ของเราจะเป็นเครื่อง Collamat นำเข้าจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นแบรนด์ชั้นนำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกันทั่วโลก และเครื่องพิมพ์ที่เรานำมาติดคู่กับเครื่องติดสติกเกอร์จะเป็น เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HSAJet  นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก ที่มีความคมชัดและมีฟังชั่นการใช้งานที่ง่ายต่อการใช้งาน

ผู้เขียนบทความ

นางสาวพลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข (หยก)

Ployphilin@ptasia.biz

0944976181

ptasia coding marking sealng labeling packaging
bottom of page