ใช้สติกเกอร์อย่างไรให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

How to use stickers that are appropriate for the product

ปัจจุบัน สติกเกอร์ บนสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มีการใช้สติกเกอร์หลากหลายรูปแบบ ในการเลือกใช้สติกเกอร์จึงควรมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน โดยสติกเกอร์หรือฉลากต้องมีความน่าสนใจ มีความดึงดูดให้เกิดความสะดุดตา แก่ผู้พบเห็น องค์ประกอบของสติกเกอร์หรือฉลาก จะต้องมีการระบุข้อมูลของสินค้า หรือสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อเป็นตัวกลางการสื่อสารว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มีคุณสมบัติพิเศษโดดเด่นอย่างไรบ้าง  ป้ายฉลากสินค้าที่เป็นสติ๊กเกอร์จะเป็นที่นิยมกว่าป้ายอื่น ๆ ก็เพราะสติ๊กเกอร์นั้นใช้งานง่าย และสามารถเลือกแบบให้ตรงกับความต้องการได้ด้วย เพราะมีอยู่หลายแบบด้วยกัน อาทิเช่น สติ๊กเกอร์พีพี  เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีความคงทน มีความเรียบเนียนและสวยงาม

ส่วนใหญ่นิยมนำมาติดฉลากสินค้าประเภทความสวยความงาม หรือ สติ๊กเกอร์กันการปลอมแปลง เป็นสติ๊กเกอร์ Void กันปลอม มีเอกลักษณ์ ผลิตออกมาเฉพาะและมีคุณสมบัติ เปียกน้ำและทนต่อความร้อนได้ 100% ที่สำคัญ เมื่อลอกออก จะยังคงทิ้งคราบของลายตัวอักษรไว้ เวลาโดนแสงไฟส่อง จะมองเห็นเป็นสีรุ้งๆ เลือกใช้เมื่อเป็นสินค้าที่มีมูลค้าสูง

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวพลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข (หยก)

Ployphilin@ptasia.biz

OVER 20 YEARS EXPERIENCE
POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Flickr
  • Pinterest

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8542

+66 81 684 8402

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.