ป้องกันการปลอมแปลงสินค้าโดยการเลือกใช้เครื่องพิมพ์เป็นตัวช่วย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบัน สินค้าที่มีมูลค่าไม่มากก็น้อย กำลังถูกปลอมแปลงออกมาสู่ตลาดอย่างน่ากลัว สินค้าปลอมในเมืองไทย และยิ่งนับวันสินค้าปลอมจากไทย กำลังกลายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อลือชา ในย่านเอเชียแปซิฟิกไปแล้ว การขยายตัวของกลุ่มทุนท้องถิ่น ที่ดำเนินธุรกิจด้านนี้ กำลังมีบทบาทอย่างน่าสนใจ รวมไปถึงอาชญากรรมและความรุนแรงดู จะหนักมากขึ้นทุกวัน คุณอาจจะแปลกใจแต่สิ่งของเกือบทุกชนิด สามารถถูกปลอมแปลงได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่วอดก้าไปจนถึงสแตมป์ คูปองอาหาร โสม ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ การปลอมแปลงเหล่านี้มีผลกระทบในเชิงลบมากมาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ คิดว่าตัวเองได้ซื้อสินค้าของแท้ด้วยส่วนลดที่พิเศษ ที่จริงเป็นการซื้อสินค้าที่ด้อยคุณภาพ หรืออาจะแย่ไปกว่านั้น แน่นอนว่าเจ้าของแบรนด์ที่ถูกปลอมแปลงสินค้า จะได้รับผลกระทบในทุกด้าน ทั้งชื่อเสียงที่เสียหายไป และยังกลายมาเป็นต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผู้ผลิตจึงปฏิเสธไม่ได้ ที่จะหาวิธีการป้องกันการสินค้าของตัวเอง ไม่ให้ถูกปลอมแปลงหรือถูกปลอมแปลงน้อยให้ได้น้อยที่สุด โดยส่วนใหญ่สินค้าที่ถูกปลอมแปลงมากที่สุดจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอาทิเช่น ไวน์ ที่มูลค่าสูง  ในฐานะผู้ผลิตที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง จึงต้องมีวิธีการป้องกันหรือยืนยันว่าสินค้าใช่สินค้าของบริษัทจริงหรือไม่ โดยการทำสัญลักษณ์ หรือตีแบรนด์สินค้าลงบนผลิตภัณฑ์

เราจึงมีแนวคิดโดยการนำเสนอเครื่องพิมพ์เลเซอร์ CO2 และ UV Laser Marking ที่สามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้ว โดยการพิมพ์เลขโค้ตและวันที่ผลิตวันหมดอายุลงบนขวดไวน์ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงของผลิตภัณฑ์ ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ เครื่องพิมพ์โดยส่วนใหญ่ จะต้องคำนึงถึงความสวยงามของคุณภาพการพิมพ์ การใช้งานง่าย การดูแลรักษาที่ไม่ซับซ้อน และที่สำคัญต้นทุนต้องต่ำ

ผู้เขียนบทความ

นางสาวพลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข (หยก)

Ployphilin@ptasia.biz