เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ เครื่องพิมพ์เลขรหัส บาร์โค๊ต บนบรรรจุภัณฑ์ยา ทางเลือกสำหรับผู้ผลิต

ผู้ผลิตยาในประเทศไทยมีมากมายหลายบริษัท ยาที่ผลิตและวางขายตามท้องตลาด บางผู้ผลิตเพื่อเน้นขายเฉพาะในประเทศ บางบริษัทเพื่อการส่งออก บางบริษัทเพื่อขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การพิมพ์วันเดือนปีวันผลิต-วันหมดอายุ Lot.Number หรือแม้แต่บาร์โค๊ด โดยเฉพาะหากจะต้องส่งอออกไปขายยังต่างประเทศ ผู้ผลิตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด ลงไปที่กล่องยา, ซอง ยา ,แผงยาหรือในหลุมยาทุกเม็ด


เครื่องพิมพ์ HSAJet printer เป็นเครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Inkjet 2.5 technology สามารถพิมพ์ให้ความละเอียดสูงสุด ได้ถึง 600 dpi สปีดสูงได้ถึง 306 m./min พิมพ์ตัวเลขตัวอักษรหรือแม้แต่บาร์โค๊ดจะให้ความคมชัดเป็นอย่างมาก เครื่อง Barcoce Scanner สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ

HSAJet Printer เป็นเครื่องพิมพ์ต้นทุนต่ำ ที่สามารถตอบโจทย์การพิมพ์วันเดือนปีผลิต-วันหมดอายุ Lot.Number และบาร์โค๊ด รวมถึงพิมพ์โลโก้ต่างๆ ได้ดีที่สุดอีกระบบหนึ่ง ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ระบบนี้ได้รับความนิยมและให้ความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก  ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ถือได้ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

เครื่องพิมพ์ HSAJet printer เป็นเครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Inkjet 2.5 technology สามารถพิมพ์ให้ความละเอียดสูงสุด ได้ถึง 600 dpi สปีดสูงได้ถึง 306 m./min พิมพ์ตัวเลขตัวอักษรหรือแม้แต่บาร์โค๊ดจะให้ความคมชัดเป็นอย่างมาก เครื่อง Barcoce Scanner สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ

ผู้เขียนบทความ

นางสาวนภัสวรรณ ไหมทอง (ไหม)

Napatsawan@ptasia.biz

 โทร. 0816646266