เครื่องพิมพ์ โลโก้ วันที่ผลิต/วันหมดอายุ Lot/Batch number บาร์โค๊ต บนกล่องลูกฟูก ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ เทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet printer : TIJ)

กล่องลูกฟูกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง สำหรับวงการอุตสาหกรรมในด้านสายการผลิต เพราะโดยส่วนใหญ่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือการส่งสินค้า ผู้ผลิตจึงนำกล่องลูกฟูกเพื่อจัดเก็บสินค้าให้พร้อมที่จะทำการจัดส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆ เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยป้องกันสินค้าให้ปลอดภัยในระหว่างการขนย้าย กล่องกระดาษลูกฟูกจึงได้รับความนิยมอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง

แต่จะมีอะไรเป็นตัวบ่งขี้ว่าสินค้าด้านในกล่องคืออะไร ผลิตจากที่ไหน ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาลักษณ์หรือข้อมูลแจ้งลงบนกล่อง เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยมันคืออะไร จึงทำให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ โดยการพิมพ์โลโก้ สินค้า วันที่วันหมดอายุ หรือ อาจจะรวมไปถึง Lot/Batch number หรือบาร์โค้ต ลงไปบนกล่องเพื่อให้เกิดความสะดวกและการตรวจสอบสินค้าได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหา

การเลือกเครื่องพิมพ์ ที่สามารถพิมพ์โลโก้ (logo) – วันที่ผลิต/วันหมดอายุ (Manufacturing/Expiry Date) โดยสามารถกำหนดโลโก้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และเครื่องพิมพ์ที่เราเลือกเป็น เครื่องพิมพ์ระบบเทอร์มอลอิ้งเจ็ตเจ็ตพริ้นเตอร์ (HSAjet Thermal Inkjet printer : TIJ) ที่สามารถปรับความละเอียดน้อยสุดอยู่ที่ 75 dpi และสูงสุดอยู่ที่  2400 dpi เพื่อตอบโจทย์ในการพิมพ์ที่มีความละเอียดที่สุด

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวพลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข (หยก)

Ployphilin@ptasia.biz

OVER 20 YEARS EXPERIENCE

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Flickr
  • Pinterest

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8542

+66 81 684 8402

POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.