ขวดบรรจุน้ำยาล้างไต ถูกพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุ Lot Number และปริมาณการบรรจุ ด้วยเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์อุตสาหกรรม (CIJ)

น้ำยาล้างไต สำหรับผู้ป่วยที่รักษาโรคไตใช้ในโรงพยาบาล โดยระบุรายละเอียดสินค้า บาร์โค้ด โลโก้ หรือ เครื่องหมายการค้า วันที่ผลิต และ Lot Number ด้วยเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Linx CIJ Printer, Linx 8920) น้ำยาล้างไตคือสารละลายผสมน้ำตาล เกลือแร่ สารควบคุมความเป็นกรดเบส และสารอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันหรือไตวายเรื้อรัง เพื่อใช้ฟอกไตผ่านทางเยื่อบุช่องท้องแบบต่อเนื่อง  โดยยาล้างไตจะดึงน้ำและของเสียจากร่างกายเข้าสู่ช่องท้องก่อนขับออกจากร่างกาย

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ผลิตน้ำยาล้างไตนั้น จะควบคุมความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP  โดยกระบวนการผลิต จะระบุรายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้าได้ทราบถึงสูตรทางเคมี โดยใช้เคริ่องพิมพ์ Linx CIJ Printer มาช่วยในการผลิต โดยพิมพ์สูตรทางเคมี วันที่ผลิต เวลาผลิต ปริมาตรของสินค้า ลงบนขวดบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ทางผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ถูกต้องกับการรักษาโรค

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวน้ำอ้อย จตุมิตร (น้ำอ้อย)

Namaoi@ptasia.biz

Namaoi_Jatumit_photo.png