ขวดบรรจุน้ำยาล้างไต ถูกพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุ Lot Number และปริมาณการบรรจุ ด้วยเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์อุตสาหกรรม (CIJ)

น้ำยาล้างไต สำหรับผู้ป่วยที่รักษาโรคไตใช้ในโรงพยาบาล โดยระบุรายละเอียดสินค้า บาร์โค้ด โลโก้ หรือ เครื่องหมายการค้า วันที่ผลิต และ Lot Number ด้วยเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Linx CIJ Printer, Linx 8920) น้ำยาล้างไตคือสารละลายผสมน้ำตาล เกลือแร่ สารควบคุมความเป็นกรดเบส และสารอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันหรือไตวายเรื้อรัง เพื่อใช้ฟอกไตผ่านทางเยื่อบุช่องท้องแบบต่อเนื่อง  โดยยาล้างไตจะดึงน้ำและของเสียจากร่างกายเข้าสู่ช่องท้องก่อนขับออกจากร่างกาย

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ผลิตน้ำยาล้างไตนั้น จะควบคุมความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP  โดยกระบวนการผลิต จะระบุรายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้าได้ทราบถึงสูตรทางเคมี โดยใช้เคริ่องพิมพ์ Linx CIJ Printer มาช่วยในการผลิต โดยพิมพ์สูตรทางเคมี วันที่ผลิต เวลาผลิต ปริมาตรของสินค้า ลงบนขวดบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ทางผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ถูกต้องกับการรักษาโรค

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวน้ำอ้อย จตุมิตร (น้ำอ้อย)

Namaoi@ptasia.biz

OVER 20 YEARS EXPERIENCE
POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Flickr
  • Pinterest

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8542

+66 81 684 8402

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.