การนำเอาเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์อิงค์เจท (Continuous Ink jet Printers) มาช่วยในลดต้นทุนการผลิต

ถ้าเราจะพูดถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนผลิตสินค้าต่างๆ นั้น ทางผู้ผลิตย่อมเน้นการใช้เครื่องจักรที่ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน เพื่อลดขั้นตอนการผลิต ลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน เพิ่มประสิทธิภาพปริมาณการผลิต และที่สำคัญที่สุดคือ การลดต้นทุนจากแรงงานคน โดยการนำเอาเครื่องพิมพ์อิงค์เจท Linx  รุ่น 8920  (Continuous Ink Jet Printer) เข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องจักร แทนแรงงานคน โดยติดตั้งเครื่องให้ทำงานควบคู่กับเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ สั่งงาน (Linx Printer Net) ผ่าน มือถือ เทปเล็ต (Tablet) หรือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)  สามารถตรวจเช็คสถานะของเครื่องว่าเป็นอย่างไร สามารถเลือกใช้ข้อความ สร้าง แก้ไข ลบ ข้อความ ทั้งนี้ไม่ว่า เราจะอยู่ตำแหน่งไหนของโรงงาน ก็สามารถลิงค์กับเครื่องพิมพ์ได้ตลอดเวลา เป็นเทคโนโลยีสุดล่ำที่พัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าอย่างสูงสุด เพื่อความสะดวก สบาย และลดแรงงานคน

ลูกค้าได้ประโยชน์จาก Linx PrinterNET อย่างไรบ้าง

  • ติดตามสถานะเครื่องพิมพ์ ได้ทุกที่ทุกเวลา

  • สั่งหยุด สั่งพิมพ์ แก้ไขข้อความผ่านช่องทางมือถือ

  • ลด Down Time

  • ลดความผิดพลาดในการสร้างข้อความพิมพ์

  • ทีมงาน Linx Technical Support สามารถติดตามและตรวจเช็คสถานะเครื่องพิมพ์ได้

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวน้ำอ้อย จตุมิตร (น้ำอ้อย)

Namaoi@ptasia.biz

Namaoi_Jatumit_photo.png