ผลไม้อบแห้งกับการถนอมอาหาร ด้วยเครื่องซีลสูญญากาศชนิดท่อดูด | Dried fruit preservation by Airzero Vacuum Sealer)

ผลไม้อบแห้ง เป็นวิธีการถนอมผลไม้ให้เก็บได้นานขึ้น และทำให้มีผลไม้ไว้บริโภคนอกฤดูกาล ผลไม้อบแห้ง คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำผลไม้ที่อยู่ในสภาพดี ไม่เน่าเสีย โดยอาจนำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปเป็น ผลไม้ดองหรือผลไม้แช่อิ่ม ก่อนหรือไม่ก็ได้มาทำแห้ง (dehydration) เพื่อลดความชื้นตามต้องการโดยใช้แสงแดด (sun drying) หรือนำไปอบแห้ง โดยการอบแห้งโดยทั่วไป จะใช้วิธีการอาศัยพลังงานความร้อน ในการระเหยน้ำออกจากผลไม้

 

จากนั้น จึงนำผลไม้ที่ได้มาบรรจุลงในภาชนะที่ปิดสนิท และมีกระบวนการดูดเอาออกซิเจนและความชื้นออกไป โดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศ {Vacuum Sealer) เป็นช่วยในกระบวนการผลิต จึงทำให้ได้ผลไม้อบแห้งที่เก็บไว้บริโภคได้อย่างยาวนานมากขึ้น เป็นการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้ดี

เครื่องซีลสูญญากาศ มี 2 ประเภทหลักๆ คือ ชนิดฝาครอบ (Chamber Vacuum Sealer) และ ชนิดท่อดูด (Noozle Vacuum Sealer) โดยเครื่องทั้งสองชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่ในทีนี้เราใช้เครื่องซีลชนิดท่อดูด (Airzero Nozzle Vacuum Sealer) เนื่องจากเครื่องชนิดนี้ สามารถนำไปใช้กับสินค้าที่มีขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ หัวซีลสามารถปรับได้ 45 องศา และ 90 องศา เพื่อให้งานต่อการทำงานแต่ละประเภท

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวน้ำอ้อย จตุมิตร (น้ำอ้อย)

Namaoi@ptasia.biz

OVER 20 YEARS EXPERIENCE
POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Flickr
  • Pinterest

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8542

+66 81 684 8402

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.