เกษตรกรจะรู้ได้อย่างไรว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ล่วงอายุแล้วหรือไม่ หรือมีการปลอมแปลงหรือไม่?

เกษตรกรจะรู้ได้อย่างไรว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ล่วงอายุแล้วหรือไม่ หรือมีการปลอมแปลงหรือไม่? โดยเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต โลโก้ เครื่องหมายการค้า และบาร์โค้ด ด้วยระบบอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Linx Contious Inkjet printer : CIJ) เพื่อช่วยระบุรายละเอียดของสินค้า

ถ้าจะพูดถึงประเทศไทย ประชาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น ทำนา ทำสวนยางพารา ทำสวนปาร์ม ทำไร่ผลไม้ หรือ พืชผัก ทุกชนิด ล้วนแล้วต้องใช้ปุ๋ยอิทรีย์การทำบำรุง รักษา ซึ่งหลีกหนีไม่ได้เลยที่เกษตรกรจะไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกหรือดูแลพันธ์พีช ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ก็มีสูตรต่างๆมากมายที่มีให้เลือก โดยแต่ละสูตรก็เหมาะกับพืชนั้นๆไป เกษตรกรเลยต้องมีความรู้ในเลือกปุ๋ยอินทรีย์ แต่เกษตรจะรู้ได้อย่างไรว่า ปุ๋ยอินทรีย์นั้นล่วงอายุวันไหน ผลิตที่โรงงานใด ได้รับมาตรฐานคุณภาพอะไรบ้าง

ปัจจุบันโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก็ผลิตปุ่ยอินทรีย์ออกมากมายในการตลาด พยายามสร้างจุดเด่น จุดแข็งให้แก่แบรนด์ของตัวเอง โดยการพัฒนาสูตร พัฒนาแพจเกจจิ้ง รวมไปถึงการนำเอา เครื่องพิมพ์อิงเจ็ตเตอร์ (Linx Contious Inkjet printer : CIJ) มาช่วยการระบุวันผลิต วันล่วงอายุ บาร์โค้ด เครื่องหมายการค้า เพื่อให้มีความแตกต่างกับคุ่แข่ง ยกระดับผลิตภัณฑ์ขึ้นไปอีกด้วย

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวน้ำอ้อย จตุมิตร (น้ำอ้อย)

Namaoi@ptasia.biz

OVER 20 YEARS EXPERIENCE
POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Flickr
  • Pinterest

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8542

+66 81 684 8402

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.