top of page

เกษตรกรจะรู้ได้อย่างไรว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ล่วงอายุแล้วหรือไม่ หรือมีการปลอมแปลงหรือไม่?

เกษตรกรจะรู้ได้อย่างไรว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ล่วงอายุแล้วหรือไม่ หรือมีการปลอมแปลงหรือไม่? โดยเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต โลโก้ เครื่องหมายการค้า และบาร์โค้ด ด้วยระบบอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Linx Contious Inkjet printer : CIJ) เพื่อช่วยระบุรายละเอียดของสินค้า

ถ้าจะพูดถึงประเทศไทย ประชาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น ทำนา ทำสวนยางพารา ทำสวนปาร์ม ทำไร่ผลไม้ หรือ พืชผัก ทุกชนิด ล้วนแล้วต้องใช้ปุ๋ยอิทรีย์การทำบำรุง รักษา ซึ่งหลีกหนีไม่ได้เลยที่เกษตรกรจะไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกหรือดูแลพันธ์พีช ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ก็มีสูตรต่างๆมากมายที่มีให้เลือก โดยแต่ละสูตรก็เหมาะกับพืชนั้นๆไป เกษตรกรเลยต้องมีความรู้ในเลือกปุ๋ยอินทรีย์ แต่เกษตรจะรู้ได้อย่างไรว่า ปุ๋ยอินทรีย์นั้นล่วงอายุวันไหน ผลิตที่โรงงานใด ได้รับมาตรฐานคุณภาพอะไรบ้าง

ปัจจุบันโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก็ผลิตปุ่ยอินทรีย์ออกมากมายในการตลาด พยายามสร้างจุดเด่น จุดแข็งให้แก่แบรนด์ของตัวเอง โดยการพัฒนาสูตร พัฒนาแพจเกจจิ้ง รวมไปถึงการนำเอา เครื่องพิมพ์อิงเจ็ตเตอร์ (Linx Contious Inkjet printer : CIJ) มาช่วยการระบุวันผลิต วันล่วงอายุ บาร์โค้ด เครื่องหมายการค้า เพื่อให้มีความแตกต่างกับคุ่แข่ง ยกระดับผลิตภัณฑ์ขึ้นไปอีกด้วย

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวน้ำอ้อย จตุมิตร (น้ำอ้อย)

Namaoi@ptasia.biz

Namaoi_Jatumit_photo.png
bottom of page