เทคโนโลยีการพิมพ์บนแผ่น PCB (Printed Circuit Board) - Solution for PCB marking

แผงวงจรพิมพ์ หรือ PCB หรือนิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ (printed circuit board: PCB) เป็นแผงที่มีลายทองแดงนำไฟฟ้าอยู่ ใช้สำหรับต่อวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟ ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยาก โดยแผงวงจรนี้อาจมีเพียงด้านเดียวหรือสองด้าน หรือสามารถวางซ้อนกันได้หลายๆ ชั้น (Multi layer) ได้เช่นกัน

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนขบวนการทำที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิต จะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่ช่วยทำ Coding and Marking ทั้งในระหว่างขั้นตอนของการผลิต หรือหลังการผลิตเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเตรียมส่งต่อให้ผู้ใช้งาน

เครื่องพิมพ์ระบบ  (Continuous Inkjet printer : CIJ) และ เลเซอร์มมาร์ค (Laser Marking) ยี่ห้อ Linx จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ผลิตแผงวงจรได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกหมึกพิมพ์ที่ยืดเกาะได้ดีบนแผง PCB เมื่อต้องผ่านการซุปน้ำยาทางเคมี ซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิตแผงวงจรนั้นเอง หรือต้องการพิมพ์แบบถาวร เลือกใช้ Laser Marking

ผู้เขียนบทความ

นางสาวนภัสวรรณ ไหมทอง (ไหม)

Napatsawan@ptasia.biz

 โทร. 0816646266

OVER 20 YEARS EXPERIENCE

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Flickr
  • Pinterest

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8542

+66 81 684 8402

POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.