เทคโนโลยีการพิมพ์บนแผ่น PCB (Printed Circuit Board) - Solution for PCB marking

แผงวงจรพิมพ์ หรือ PCB หรือนิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ (printed circuit board: PCB) เป็นแผงที่มีลายทองแดงนำไฟฟ้าอยู่ ใช้สำหรับต่อวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟ ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยาก โดยแผงวงจรนี้อาจมีเพียงด้านเดียวหรือสองด้าน หรือสามารถวางซ้อนกันได้หลายๆ ชั้น (Multi layer) ได้เช่นกัน

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนขบวนการทำที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิต จะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่ช่วยทำ Coding and Marking ทั้งในระหว่างขั้นตอนของการผลิต หรือหลังการผลิตเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเตรียมส่งต่อให้ผู้ใช้งาน

เครื่องพิมพ์ระบบ  (Continuous Inkjet printer : CIJ) และ เลเซอร์มมาร์ค (Laser Marking) ยี่ห้อ Linx จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ผลิตแผงวงจรได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกหมึกพิมพ์ที่ยืดเกาะได้ดีบนแผง PCB เมื่อต้องผ่านการซุปน้ำยาทางเคมี ซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิตแผงวงจรนั้นเอง หรือต้องการพิมพ์แบบถาวร เลือกใช้ Laser Marking

ผู้เขียนบทความ

นางสาวนภัสวรรณ ไหมทอง (ไหม)

Napatsawan@ptasia.biz

 โทร. 0816646266

OVER 20 YEARS EXPERIENCE

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
INDUSTRIES

- Food

- Frozen Food

- Snack Food

- Dairy

- Beverage

- Candy & Confectionery

- Cosmetic & Toiletries

- Pharmaceuticals

- Cables, Wire, Tubes and Pipe

- Automotive

- Packaging

- Construction

VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

PT Asia Group
@ptasia

           

24 H Hotline

+66 81 408 8452

+66 81 684 8402

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.