เทคโนโลยีการพิมพ์บนแผ่น PCB (Printed Circuit Board) - Solution for PCB marking

แผงวงจรพิมพ์ หรือ PCB หรือนิยมเรียกว่า แผ่นปรินต์ (printed circuit board: PCB) เป็นแผงที่มีลายทองแดงนำไฟฟ้าอยู่ ใช้สำหรับต่อวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟ ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยาก โดยแผงวงจรนี้อาจมีเพียงด้านเดียวหรือสองด้าน หรือสามารถวางซ้อนกันได้หลายๆ ชั้น (Multi layer) ได้เช่นกัน

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนขบวนการทำที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิต จะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่ช่วยทำ Coding and Marking ทั้งในระหว่างขั้นตอนของการผลิต หรือหลังการผลิตเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเตรียมส่งต่อให้ผู้ใช้งาน

เครื่องพิมพ์ระบบ  (Continuous Inkjet printer : CIJ) และ เลเซอร์มมาร์ค (Laser Marking) ยี่ห้อ Linx จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ผลิตแผงวงจรได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกหมึกพิมพ์ที่ยืดเกาะได้ดีบนแผง PCB เมื่อต้องผ่านการซุปน้ำยาทางเคมี ซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิตแผงวงจรนั้นเอง หรือต้องการพิมพ์แบบถาวร เลือกใช้ Laser Marking

เครื่องพิมพ์ HSAJet printer เป็นเครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Inkjet 2.5 technology สามารถพิมพ์ให้ความละเอียดสูงสุด ได้ถึง 600 dpi สปีดสูงได้ถึง 306 m./min พิมพ์ตัวเลขตัวอักษรหรือแม้แต่บาร์โค๊ดจะให้ความคมชัดเป็นอย่างมาก เครื่อง Barcoce Scanner สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ

ผู้เขียนบทความ

นางสาวนภัสวรรณ ไหมทอง (ไหม)

Napatsawan@ptasia.biz

 โทร. 0816646266