Image by Alex Person

ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลขรหัส เครื่องพิมพ์วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ

บรรจุภัณฑ์ถูกระบุวันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ แบทช์นัมเบอร์ หรือรวมถึงบาร์โค๊ต เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เราเราพบเห็นได้ทั่วๆ ไป ทั้งในร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าทั่วๆ ไป เพื่อบ่งบอกให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้าที่เขาจะซื้อนั้น ผลิตและหมดอายุเมื่อไหร่ เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อนวันที่จะหมดอายุ และยังสามารถช่วยให้ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้จำแนกหรือคัดแยกล็อตสินค้าตามวันที่ผลิตนั้นๆ 

เครื่องพิมพ์เพิ่มเติมบนบรรจุภัณฑ์ สามารถพิมพ์ได้บนบรรจุภัณฑ์ พิมพ์บนฉลาก หรือพิมพ์บนผลิตภัณฑ์โดยตรง ซึ่งขึ้นอยู่กับขบวนการผลิต หรือนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเครื่องพิมพ์มีหลากหลายเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีหลากหลายองค์ประกอบ ที่ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม โดยองค์ประกอบหลักๆ อาจเป็น ความรวดเร็วในการพิมพ์ สภาพแวดล้อมของการพิมพ์ พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพิมพ์ ลักษณะของวัสดุหรือผิวของพื้นผิวที่จะพิมพ์ งบประมาณในการลงทุน คุณลักษณะพิเศษอื่นๆ อาทิเช่น หลังจากขั้นตอนหลังการพิมพแล้ว ต้องไปผ่านขบวนการอื่นๆ เช่่น ผ่านรีทอร์ต (retort) ผ่านการฟรีซ (Freeze)  และผ่านการต้ม (Boiled)

เครื่องพิมพ์เพิ่มเติมบนบรรจุภัณฑ์ มีหลากหลายเทคโนโลยี

1. เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ต่อเนื่อง (Continuous Inkjet Printer, CIJ)

2. เครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิ้งเจ็ตพริ้นเตอร์ (Thermal Inkjet Printer, TIJ)

3. เครื่องพิมพ์เทอร์มอลทรานเฟอร์โอเวอร์พริ้นเตอร์ (Thermal Transfer Overprinter, TTO)

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์มาร์กิ้ง (Laser Marking/Printer)

5. เครื่องพิมพ์สแตมป์ตรายาง (Self-inking stamp)

6. เครื่องพิมพ์ฮ็อตอิ้งพริ้นเตอร์ (Hot Ink Printer)

7 เครื่องพิมพ์ฮ็อตฟอยล์พริ้นเตอร์ (Hot Foil Printer)

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต และเลขรหัสบนบรรจุภัณฑ์ของ พีที เอเซีย มีแบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ Linx, HSAJet, Macsa, Justrite และ Ribtype 

ปัจจัยพื้นฐานของเครื่องพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ ของแบรนด์ชั้นนำ

1. พิมพ์หรือมาร์คบนบรรจุภัณฑ์ได้รวดเร็ว หรือไฮสปีด

2. สามารถพิมพ์บนพื้นผิวโค้งเว้า นูน ไม่ราบเรียบ และมีความชื้น

3. พิมพ์ได้หลากหลายทิศทาง หรือ 360 องศา

4. Break Down น้อย ทำให้เิพิ่มประสิทธิในการทำงาน

5. ลดต้นทุนในการผลิต

เหตุผลที่ทำให้เครื่องพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์นอกจากจะต้องพิมพ์ได้คมชัด ติดตั้งและใช้งานง่าย ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อข้อความหรือชิ้นงานต่ำ ดูแลรักษาง่าย ปราศจากกลิ่น-กลิ่นหรือน้อย สภาพแวดล้อมทำงานสะอาด เปลี่ยนข้อความได้ง่าย การเพิ่มประสิทธิให้กับเครื่องพิมพ์ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยพอแบ่งได้สังเขป ดังนี้

1. การติดตั้งเครื่องพิมพ์ ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลากหลายปัจจัย เช่น กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง อุปกรณ์จับยึดหัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์

2. การอบรมพนักงานใช้เครื่อง (Product Traning) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้เครื่องได้เต็มประสิทธิภาพและรู้ขึ้นตอนการเปิด-ปิดเครื่อง และการใช้คำสั่งการใช้งานอย่างถูกต้อง

3. เครื่องพิมพ์วันที่บรรจุภัณฑ์ เกือบทุกเทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีการหยุดของเครื่องพิมพ์ (Break Down) น้อยสุด หรือเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจาการตรวจเช็คเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ และหากมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Mainenance)

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นายกิตติกุล แตงเนียม

Kittikul@ptasia.biz

Oh_livechat_ptasia_2020.png