top of page

ผู้ใช้ต้องรู้สายไฟผลิตจากที่ไหน ใครคือผู้ผลิต

“คุณภาพมาตรฐาน คุณภาพที่ดีมาจากที่ไหน”

เครื่องพิมพ์โลโก้-เครื่องหมายร้านค้า บาร์โค้ต ด้วยเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ทพริ้นเตอร์ต่อเนื่อง (LINX INK JET PRINTER) โดยปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตสายไฟจำนวนมาก ซึ่งสายไฟมีความจำเป็นมากในชีวิตประจำวัน  ผู้ใช้ต้องรู้สายไฟมาจากที่ไหน ใครผลิต เราจึงแนะนำเครื่องพิมพ์โลโก้-เครื่องหมายร้านค้า บาร์โค๊ต รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ Linx Inkjet Printer (CIJ)

สายไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้าจะ เป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟทำด้วยสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ทำสายไฟเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่า มีความนำไฟฟ้ามากหรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อย ลวดตัวนำจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย 

สาย VAF     สายไฟตาม มอก.11-2531 ที่ตามท้องตลาดเรียกว่า สายชนิด วีเอเอฟ (VAF) เป็นสายที่นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย เป็นสายชนิด ทนแรงดัน 300 V. มีทั้งชนิดที่เป็นสายเดี่ยว สายคู่ และที่มีสายดินอยู่ด้วย มีชนิด 2 แกน หรือ 3 แกน เป็นสายแบน ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้ม แล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง สายคู่จะนิยมรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไป สายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 phase ที่มีแรงดัน 380 V. (ในระบบ 3 phase แต่แยกไปใช้งานเป็นแบบ 1 phase แรงดัน 220 V. จะใช้ได้)

สาย VCT      เป็น สายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด 2 แกนหรือ 3 แกนจะเป็นสายแบน ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งสายคู่จะนิยมเดิน ตามฝาผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) หรือเดินในช่องเดินสาย แต่ห้ามเดินฝังดินโดยตรง การจะเดินสายประเภทนี้ใต้ดิน จะต้องเดินในท่อฝังดินที่มีการป้องกันน้ำซึมเข้าท่อ ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไปสายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์เช่นกัน (ในระบบ3เฟสแต่แยกไปใช้งานเป็นแบบ 1 เฟสแรงดัน 220 โวลต์จะใช้ได้)

สาย NYY        สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด เอ็นวายวาย (NYY) มีทั้งชนิดแกนเดียว และหลายแกนสายหลายแกน ก็จะเป็นสายชนิดกลมเช่นกัน สายชนิดนี้ทนแรงดันที่ 750 V. นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกัน เนื่องจากว่ามี ความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือก เปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ

ทั้งนี้ผู้ใช้งานควรตระหนักและตัดสินใจให้ดีในการเลือกใช้สายไฟ เพราะอาจนำพาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ได้ สายไฟ ควรมีรหัสสินค้า โลโก้-เครื่องหมายร้านค้า บาร์โค้ด ทางเราจึงเลือกเครื่องพิมพ์ ที่เหมาะสมกับงานผลิตของลูกค้า เป็นเครื่องพิมพ์  LINX INK JET PRINTER (CIJ)

ptasia coding marking sealing labeling packing

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวดวงพร  เชยอรุณ (ต้อม)

Duangporn@ptasia.biz

bottom of page