top of page

เพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือ ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Increase the value and reliability of the products)

ปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้าทั้งอุปโภค (Consumer Goods) มากมายในท้องตลาด เราขอเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต เราจึงเลือกเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต โลโก้-เครื่องหมายร้านค้า บาร์โค้ต โดยเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท Continuous Inkjet Printer (CIJ)

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การนำผลิตผล (Produce) หรือวัตถุดิบ (Raw Material) ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อ ปลา แร่ธาตุ ฯลฯ มาผ่านกรรมวิธีในการผลิต อาจจะใช้เครื่องจักร ออกมาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

 

สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) คือ สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปเพื่อใช้เอง แบ่งตามลักษณะการซื้อของผู้บริโภคได้ 4 ชนิด คือ

1. สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) เป็นสินค้าที่เป็นของกินของใช้ประจำวันที่ราคาไม่แพง ใช้เป็นประจำ และเคยชินกับยี่ห้อ เช่น ผงซักฟอก สบู่ ผ้าอนามัย ยาสีฟัน ไม้ขีด นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2. สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (shopping Goods) เป็นสินค้าราคาสูง คงทนถาวร ซื้อไม่บ่อยนัก จะเลือกยี่ห้อที่เหมาะกับตนเอง ต้องมีการเปรียบเทียบหลายๆ ร้าน หลายๆ ยี่ห้อ เปรียเทียบการบริการ สมรรถนะ รูปแบบ ราคา คุณภาพ ฯลฯ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

3. สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) มีความพอใจเป็นพิเศษ จะซื้อยี่ห้อนี้เท่านั้น มีความภักดีสูง เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม คอมพิวเตอร์ รถยนต์  ฯลฯ

4. สินค้าไม่แสวงซื้อ (Unsought Goods) เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งวางตลาด หรือเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเกินอำนาจซื้อ ไม่เห็นความสำคัญ หรือ ความจำเป็น ผู้ขายต้องใช้ความพยายาม และต้องเป็นการขายตรงถึงจะได้ผล เพราะเป็นสินค้าขายยาก เช่น ประกันภัย สารานุกรม วิตามินบำรุง เครื่องออกกำลังกาย เครื่องนุ่งห่ม ราคาแพงมาก เป็นต้น

สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้เป็นประจำ และเลือกที่เหมาะกับตนเอง ผู้บริโภคจึงมีการเปรียบเทียบหลายๆ ร้าน หลายๆ ยี่ห้อ ดังนั้นผู้บริโภคควรรู้ว่าสินค้าผลิตที่ไหน ภายใต้แบรนด์อะไร เพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ (Product) นั้นๆ เราจึงแนะนำเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ 1-4 บรรทัด พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode)  วันที่ผลิต (Manufactured Date) วันที่หมดอายุ (Expiry Date) เราจึงเลือกสินค้าเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท Continuous Inkjet Printer แบรนด์ Linx จากประเทศอังกฤษ

ptasia coding marking sealing labeling packing

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวดวงพร  เชยอรุณ (ต้อม)

Duangporn@ptasia.biz

bottom of page