อาหารสัตว์เลี้ยงกับสิ่งที่เจ้าของควรรู้ เพื่อประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง

 

บทความนี้ จะช่วยให้ความรู้เจ้าของกี่ยวกับการอ่านฉลาก เพื่อเลือกซื้ออาหารที่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยง เจ้าของอาจถูกหลอกได้อย่างง่ายดาย โดยเทคนิคทางการตลาดและการระบุฉลากที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด สัตว์เลี้ยงไม่เคยสงสัยว่าตัวเองต้องกินอะไร ดังนั้นเจ้าของอย่างเราต้องเป็นคนตั้งคำถามเหล่านี้แทนสัตว์เลี้ยง เราจึงแนะนำให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ควรเลือกเครื่องพิมพ์โลโก้-เครื่องหมายร้านค้า  บาร์โค้ดและ วันเดือนปีผลิต วันหมอายุ โดยใช้เครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตท์พรินเตอร์อุตสาหกรรม (Linx Continuous Inkjet Printer, CIJ)

อะไรอยู่ในอาหารสัตว์เลี้ยงบ้าง รูปภาพที่แสดงข้างกระป๋องหรือบนถุงอาหาร มักจะมีภาพเชฟกำลังปรุงอาหารชั้นเลิศจากวัตถุดิบดีเยี่ยม ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่คุณรักจะได้รับประโยชน์จากเนื้อคุณภาพดีและผักหลากหลายชนิด แม้จะดูเป็นภาพที่ดูดีแต่ในความเป็นจริงนั้น อาหารสัตว์เลี้ยงได้มาจากวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตอาหาร

 

อาหารสัตว์มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารของสัตว์อาจได้มาทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และหรือเกิดขึ้นจากการแปรรูปที่ได้จากพืช หรือสัตว์ เป็นสิ่งที่มีสารอาหารและเป็นประโยชน์ในการบำรุงร่างกายแก่สัตว์ ซึ่งอาหารสัตว์ส่วนมากจะได้มาจากพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง รำ ปลายข้าว เป็นต้น

อาหารสัตว์มี 2 ประเภท ได้แก่ แบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีของสารอาหารและแบ่งตามปริมาณเยื่อใย

อาหารสัตว์มี 2 แบบ คือ แบบหยาบและแบบข้น เมื่อสัตว์ได้กินอาหารเข้าไปแล้วและอาหารก็เปลี่ยนเป็นพลังงาน และพร้อมที่จะนำไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่

การเจริญเติบโต อาหารสัตว์ถูกใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหนัง โครงกระดูก และอวัยวะภายใน สัตว์แต่ละวัยมีความต้องการของจำนวนและปริมาณของอาหารที่ต่างกัน จึงควรจัดหาอาหารให้ถูกต้องและประหยัด

ดังนั้นอาหารสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีการพัฒนาอาหารสัตว์ให้มีคุณค่าแก่สัตว์มากที่สุด ทั้งนี้ผู้ซื้อควรดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับอาหารที่ดีมีประโยชน์ ผลิตแบบได้มาตรฐานเหมาะกับสัตว์เลี้ยง และบรรจุภัณฑ์ควรมีเลขรหัสสินค้า โลโก้-เครื่องหมายร้านค้า บาร์โค้ด วันเดือนปีผลิต วันหมดอายุ โดยทางเราจึงแนะนำผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้เลือกใช้เครื่องพิมพ์ระบบเครื่องพิมพ์อิ้งเจ็ตท์พริ้นเตอร์ต่อเนื่อง ยี่ห้อ Linx (Continuous Inkjet Printer, CIJ) จากประเทศอังกฤษ

ptasia coding marking sealing labeling packing

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นางสาวดวงพร  เชยอรุณ (ต้อม)

Duangporn@ptasia.biz