top of page
Maca_CO2_Laser_SPA_CIP_marking_2.jpg

การปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชนในสภาพการแข่งขันอันร้อนแรงท้าทาย โดยเลเซอร์มาร์ค (Macsa ID)

ไม่เพียงแต่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ห่วงโซ่อุปทานก็ต้องต้องรับมือกับความต้องการที่หลากหลายและมีพลวัต โดยความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นทำให้งานสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ายิ่งท้าทายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามทุกธุรกิจทราบดีว่าประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการผลิต มีความสำคัญต่อการแข่งขันและการปรับปรุงเชิงปริมาณเชิงรุกให้กับกระบวนการของพวกเขา จะให้ผลตอบแทนที่จำเป็นเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ความภักดีของผู้บริโภค และความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว

ด้วยเทคโนโลยีการตอบสนองที่รวดเร็ว และยืดหยุ่น เลเซอร์โค้ดหรือเลเซอร์มาร์คกิ้ง (Laser Marking) ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งต้องการคุณภาพการพิมพ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์หรือกล่องลูกฟูก (case / carton coder) ที่เหนือกว่าด้วยความต้องการการบริการและการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

นี่คือเหตุผล 5 ประการที่การมาร์คหรือพิมพ์เลขรหัสด้วยเครื่องเซอร์มาร์ก สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชนได้

  • เลเซอร์มาร์ค เป็นเทคโลการพิมพ์หรือมาร์คที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง สามารถพิมพ์ บาร์โค้ด คิวอาร์โค๊ต เลขรหัสวันที่ ล็อตรหัส กราฟิกหรือโลโก้และหมายเลขแบตช์ตามลำดับ ลงบนกล่องกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (shelf ready packaging)

  • เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์มาร์ค สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนของการบรรจุและแพ็คกิ้ง เพื่อช่วยให้ซัพพลายเชนสามารถตอบสนองและยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยไม่ต้องมีของเสียเพิ่มเติม แต่ละกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถพิมพ์ได้ทุกภาษา และสามารถพิมพ์รายละเอียดของโภชนาการ แบรนด์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์การจัดส่ง และการเก็บรักษา โดยการพิมพ์นี้ปราศจากน้ำหมึกพิมพ์ จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกด้วย และรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตด้วยการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น ลดความต้องการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เนื่องจากการวางแผนและการพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งก้อคือการลดต้นทุนการดำเนินงาน

  • เลเซอร์มาร์ค เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่คมชัด การพิมพ์ที่ทนทานที่ไม่เลอะเลือน ทนต่อการขูดขีด เกาะติดแน่นหรือถูไม่ออก เทคโนโลยีการมาร์คด้วยเลเซอร์ ช่วยลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และนำกลับมาใช้ใหม่ได้น้อยลง เมื่อส่งมอบไปยังร้านค้าปลีกและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกัน

  • การพิมพ์ด้วยเลเซอร์มาร์ค ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (Overall Equipment Effectiveness - OEE) - การวัดประสิทธิภาพการผลิตโดยการวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพและคุณภาพ การใช้การพิมพ์ด้วยเลเซอร์แทนที่เครื่องพิมพ์แบบใช้หมึกพิมพ์ ช่วยลดเวลาการหยุดงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาเรื่องมลพิษ ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้เครื่องเลเซอร์มาร์ค ไม่ต้องล้างหัวพิมพ์หรือหมดปัญหาเรื่องหัวพิมพ์ตันอีกด้วย สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้น้ำหมึก ปัญหาที่ผู้ผลิตพบบ่อยและเป็นปัญหาหลักของเครื่องคือ หมึกพิมพ์อุดตันบริเวณหน้าหัวพิมพ์ (Nozzle)

  • การใช้เทคโนโลยีเลเซอร์มาร์ค ยังมีผลเชิงบวกต่อความยั่งยืน เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปทดแทน เครื่องพิมพ์พร้อมปิดฉลาก (Print and Apply) เครื่องพิมพ์ข้างกล่องระบบหมึกพิมพ์

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

นายกิตติกุล แตงเนียม

Kittikul@ptasia.biz

Oh_livechat_ptasia_2020.png
bottom of page