การป้องกันคุณภาพสินค้าจากความชื้นตามธรรมชาติ ยืดอายุการเก็บรักษา อาทิเช่น ยา ด้วยเครื่อง ซีลฝาฟอยล์

ยาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรค ภายในยาจะประกอบด้วยสารชนิดต่าง ๆ และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมีผลต่อร่างกายและการทำงานของสมอง ที่มีอยู่ในยาช่วยในการรักษาโรค การใช้ยาจึงมีจุดประสงค์ในการบำบัดและบรรเทาซึ่งยาเหล่านี้จะได้รับการควบคุมการใช้

ยาจึงมีความสำคัญต่อการดำรงค์ชีวิต ซึ้งเป็นไปไม่ได้เลยที่โรงงานผลิตยาจะมองข้ามเรื่องการป้องกันความชื้นตามธรรมชาติ, อากาศและแสงแดด ที่จะทำให้ตัวยาเกิดการสลายตัว และยาเม็ดส่วนใหญ่เมื่อโดนความชื้นจะมีผลต่อชั้นเคลือบเม็ดยาทำให้บวมหรือเกาะเป็นก้อนได้ จึงไม่ควรเก็บยาในบริเวณที่มีความชื้นสูงและ ในอากาศที่มีก๊าซต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถเร่งให้ยาเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ดังนั้นจึงควรเก็บยาในภาชนะที่มีสามารถปิดสนิทมิดชิด จึงมีแนวทางการป้องกันคุณภาพสินค้า โดยการปิดผนึกด้วยความร้อนแบบเหนี่ยวนำ บนขวดยาเพื่อป้องกันความชื้นและอากาศ

การแก้ไขปัญหา : การเลือกใช้เครื่อง Induction Cap Sealing – Enercon ซึ่งเครื่องนี้สามารถป้องกันความชื้น อากาศ และยังสามารถลดโอกาสในการปนเปื้อนต่างๆ ได้อีกด้วย การทำงานของเครื่อง Induction Cap Sealing – Enercon เป็นกระบวนการซีลด้วยความร้อนโดยที่ไม่มีการสัมผัสกับยาภายใน เครื่องจะใช้การเหนี่ยวนำความร้อนทางไฟฟ้าสู่วัตถุที่เป็นโลหะ(ฟลอย์) โดยที่บรรจุภัณฑ์ด้านในจะไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อนที่เกิดขึ้น

ผู้เขียนบทความ

นางสาวพลอยไพลิน  ตั้งบรรเจิดสุข (หยก)

Ployphilin@ptasia.biz

OVER 20 YEARS EXPERIENCE

Contact us about our innovative solutions.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn - PT Asia, Thailand
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Flickr
  • Pinterest

24 HOUR CALL CENTER SERVICES

+66 81 408 8542

+66 81 684 8402

POPULAR LINKS
VISIT US

998 Moo 3, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn 10270. Thailand

Tel. +66 2 759 3605 - 12

Email : info@ptasia.biz

PT Asia Group
@ptasia
INDUSTRIES

- Automotive
- Beverage
- Food
- Dairy
- Construction
- Cosmetics & Toiletrie
- Wire & Cable
- Electronics
- Packaging
- Chemicals
- Pharmaceuticals
- Security & Tobacco

© 2020 PT Asia, Thailand. All right reserved.